Animerad film

Att animera film är kanske, ett helt nytt sätt för barnen att berätta och förmedla sig på. Arbetet är intensivt. Här används inte penna och papper utan dator, kamera, storbildsprojektor och animationslåda.

Beroende på hur lång tid man vill ha denna workshop så kan man välja mellan att tillverka egna figurer eller använda sig av våra färdiga figurer. Barnen kommer på en historia utifrån figurerna.

Alla får sen ta ansvar för varsin figur eller sak som ska röra på sig. Detta är ett lätt sätt att jobba på även för de som inte har svenska som första språk. När man väl förstått principen, så kan man göra sig förstådd med sin historia över hela världen!Passar för barn i åldern 6-12 år.

Ungefär sex barn kan animera film åt gången. En klass delar man in i grupper, och de som inte animerar får andra uppgifter av vår pedagog. Om ex. ett bibliotek vill ordna workshop så har man olika hålltider för de olika grupperna.