Clownen som berättare

Precis som barn lever clownen i nuet. Clownen bejakar och befinner sig i det som är just nu. Clownen är en figur som försöker, en som misslyckas men ändå tror på sig själv. En som inte ger upp, utan söker kontakt och bekräftelse i sitt möte med världen. Vi vill alla vara älskade för den vi är och clownen är en älskvärd figur i sitt varande.

Clownen står för de flesta för glädje, skratt och tokerier på cirkus. En del kan vara rädd för clowner och andra kan tycka att den är irriterande och löjlig. Clownen är en figur som väcker reaktioner. Detta är vår clown Alice Barte medveten om och hon anpassar och känner in hur mötet med eleverna ska bli så bra som möjligt.

Med nyfikna ögon vågar clownen titta in i andras ögon och med röda näsor guida barnen in i clownens universum. Clownen berättar känslorikt med både kropp, röst och rörelse. Språket är mer än bara orden Hur berättar en clown en klassisk saga? Hur visar clownen hur det känns inuti eller hur den tänker?

Improvisation, fantasi och känslighet för stämningar är viktiga egenskaper hos en clown. Dessa egenskaper vill vår pedagog hjälpa barnen att ta fram ur sig själva; att plocka fram clownen ur kroppen, att gestalta känslor och ha roligt.Passar för barn i ålder 7-9 år.

Clownen behöver mellan två och tre timmar för sin workshop