Digital Storytelling

Människan har sen urminnes tider berättat för varandra; för att underhålla, informera, undervisa eller övertyga. Inom Digital Storytelling lever berättandet vidare men verktygen och sammanhangen har förändrats. De nya kulturbärarna sitter inte vid lägerelden och berättar utan använder sig av datorn för att berätta sina historier och sprida dem via internet.

Digitalt historieberättande kan laborera med det visuella och det auditiva. Att göra sin egen film med text och röstpålägg är betydande för språkutvecklingen. Deltagarna övar sig även i att ge varandra feedback. Alla deltagare har i slutet en egenproducerad film.

Alla deltagare bör ha tillgång till varsin dator. Det bör finnas en ljudinspelare eller mikrofon till datorn. En scanner är önskvärd.

Om du önskar genomföra Digital Storytelling i skolan är fyra halvdagar lämpligt. Med möjlighet för eleverna att jobba på egen hand en halv dag.

Digital Storytelling passar de som går på högstadiet. Och alla som redan lämnat högstadiet! Om du önskar en kurs utanför skolan, så kan vi diskutera tidsåtgången efter hur många deltagare ni har.