Filmproduktion

Det finns tre olika sorters konsumenter av rörlig bild. De som levde då det inte fanns teve, bara bio. De som hade tillgång till bio och teveapparat. Och så den sista; alla de som haft nästan ständig tillgång till rörliga bilder via bio, teve, dvd och internet. I detta enorma mediebrus vill vi inspirera de unga att skaffa sig mer kunskap och redskap i hur man förhåller sig till de rörliga bilderna, men även hur man själv kan göra en film.

Inledningsvis berättar filmpedagogen om dramaturgi, filmhistoria och filmens tekniska utveckling. I den praktiska delen får eleverna möjlighet att prova på att själva berätta en historia med kamerans hjälp.

Om detta genomförs på en skolan kommer klassen att delas in i fyra grupper. Filmpedagogen kommer ut till klassrummet och har med sig högtalare och dator för Powerpoint. Skolan behöver tillhandahålla storbildsprojektor och 4-5 kameror eller iPads. Genomförandet kräver en skoldag.

Kontakta oss för kortare och längre kurser i filmproduktion.