Kalligrafi

Många elever skriver på datorn mer än de skriver för hand. På er skola kanske man utgår från idén att skriva sig till läsning. Alla elever skriver på datorn i stället för hand och tanken med detta är bland annat att det ska underlätta för eleven att skriva ner det de vill uttrycka och inte känna sig begränsade i vad de förmår att skriva ner.

Vi anser att från årskurs fyra är eleverna redo att jobba på sitt sätt att skriva. Att skriva sitt namn på ett vackert sätt, att kunna skriva på ett kort eller kanske bli så intresserad av kalligrafi att det blir ett intresse som varar livet ut.

Det sägs att Applegrundaren Steve Jobs efter sin skolgång tog olika kurser på universitetet, däribland kalligrafi. Detta sägs ha varit avgörande för Apples vackra formspråk.

En kurs i kalligrafi kan ha betydelse i många sammanhang!