Kroppens teater

Barn härmar snabbt vuxenvärldens stil och utseende. Här har barnen möjlighet att skapa sitt eget, inte bli en kopia av någon annan utan bli inspirerad att hitta sitt eget uttryck. Målet är att stärka barnen i sin egen tillit och skaparförmåga.

Masken kan förstora och skruva till det ”vanliga och normala”. Den kan anta mystiska groteska och överdrivna karaktärer, fantasifulla jättar och djurliknande varelser. Vi kan skapa vad vi vill. Och så gör människor överallt runt om på vår jord. Här behöver vi inte ord som förklarar. Vi förstår ändå.

Vi använder oss av stora och små saker. Det blir mer rörelser än ord. Mer musik och ljud. Vi upptäcker hur mycket mer vi kan vara beroende på vad vi gör med kroppen. Att leka att man är något annat, att klä ut sig och skapa gestalter, är underbart för fantasin.

Pedagogen tar med sig egna masker, stora och små, och draperingstyg. i lokalen behövs cd-spelare samt en flyttbar skärm som kan användas för entréer. En stor spegel önskas också. Liksom en stol till varje barn.
Passar för barn i ålder 8-10 år.
Till Kroppens teater behövs tre timmar.