Lekfulla spännande masker berättar

Säckväv förvandlas till fantasifulla unika masker. Ur barnens händer framträder deras egna figurer. Detta projekt behöver genomföras vid tre tillfällen för att allt ska hinna torka emellan.

Vår pedagog Alice, inleder med att berätta om maskens historia. Människan har under alla tider använt masken i skådespel som ett sätt att förställa sig, berätta och gestalta livets alla skeenden. Alice berättar om maskeradbalen då Gustav III blev skjuten, pestläkarnas masker, clownmasker, de venetianska maskerna och de nordiska knutgubbarna och knutgummorna. Gruppen Kiss och andra hårdrockare bär en urgammal tradition i sitt uttryck. Nutidens smileys är också tydliga symboler som alla människor kan förstå. Vid detta första tillfälle börjar barnen tillverka sina masker. Blöt säckväv doppat i lim formas med händerna till en mask och behöver sen torka några dygn. Vid andra tillfället färdigställs masken med form, färg och dekoration. Vid tredje träffen blir ett skådespel till. Vad händer när masken får kropp och rör sig? Vad berättar den via sin bärare?

Pedagogen förbereder och har med sig mycket av materialet. Deltagarna får i uppgift att samla tre dagstidningar er person och ”skräp” ex. korkar, som kan användas som dekoration. I lokalen behövs tillgång till vatten, bord som kan täckas över, varsin stol till alla barn, en bit papp att lägga masken på, saxar, penslar, papper och penna.

En grupp på fler än tolv barn, behöver delas in i två grupper. I skolan kan man ha en grupp på förmiddagen och en på eftermiddagen.

Passar för barn i ålder 9-12 år.
Tre tillfällen. Varje tillfälle är två timmar.