Muntligt berättande

Människan har sen urminnes tider berättat för varandra; för att underhålla, informera, undervisa eller övertyga. Det skrivna ordet, teve, film och datorer är alla sprungna ur den muntliga berättartraditionen.

Vi vill uppmuntra barnen till att våga tala och göra sin röst hörd. För att minska talängslan och öka självtilliten har vi en dag med övningar i muntligt berättande.

Vår pedagog ger barnen inspiration och möjlighet att hitta på egna historier – och lära sig utveckla dem med hjälp av olika berättarverktyg. Här kommer dramaturgin in – läran om en berättelses uppbyggnad.

Vidare får barnen träna sig på hur man talar inför andra människor, bli medvetna om kroppsspråket och vad man ska tänka på för att framföra sin historia på bästa sätt. Och här kommer retoriken in. Den syftar bland annat till hur man kommunicerar med sin publik. Även övningar kring kroppsspråket övas här.

Barnen får i uppgift att berätta för varandra, men också uppmuntran i att berätta sin historia för andra tex. för föräldrar, kusiner osv. Vi resonerar kring rollen som berättare och lyssnare; vem berättar jag för? Varför berättar jag detta? Hur berättar jag?

Passar för barn i ålder 7-9 år.

Workshop med Muntligt berättande behöver mellan 3-4 timmar.