Projekt för barn

Vi hjälper er att hitta helheten för skapande skola från förskoleklass till årskurs nio. Projektstöd kan sökas inom ramen för skapande skola. Information om detta hittar du på Kulturrådets hemsida: http://www.kulturradet.se/bidrag/Skapande-skola/